Muzejní spolek v Mikulově, z. s. (MSM) zorganizoval další setkání kronikářů obcí "bývalého" okresu Břeclav, které se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu 2023 dopoledne v předsálí Velkého zámeckého sálu Regionálního muzea v Mikulově (RMM) na mikulovském zámku.

S hlubokým zármutkem jsme přijali zprávu, že zemřela dlouholetá členka a emeritní předsedkyně Muzejního spolku v Mikulově, paní PaedDr. Jarmila Červená. Byla u zásadní obnovy spolku v roce 1992, který spolu s profesorem Vrbkou vedla dlouhých 23 let až do roku 2015. Zůstalo za ní velké množství práce a aktivit, za které se také stala čestnou členkou...

V sobotu 26. 11. 2022 dopoledne v Loveckém sále Regionálního muzea Mikulov proběhlo obnovené setkání kronikářů "bývalého" okresu Břeclav. Muzejní spolek v Mikulově navázal na obdobnou aktivitu ze 70. až 90. let minulého století, organizovanou Vlastivědným spolkem, Regionálním muzeem a Okresním archivem.

Dne 24. dubna 2021 nás navždy opustil pan Josef Zapletal z Velkých Bílovic, který podstatnou část svého života zasvětil vybudování a provozu Vlastivědného muzea ve Velkých Bílovicích. Za své zásluhy o poznání našeho regionu byl v roce 2008 jmenován čestným členem Muzejního spolku v Mikulově. Začátkem března jsme ještě panu Zapletalovi telefonicky...

Muzejní spolek v Mikulově dokončil opravu křížku z konce 19. století, stojícího pod Svatým kopečkem. Zcela nová kompozice je k vidění za skupinou vinných sklepů za mikulovskou ulicí Zlámalovou. Na pozemku u asfaltové polní cesty, která je stále více využívána k procházkám nebo projížďkám na kole, dnes zdobí svým bílým žulovým podstavcem s černým...

V neděli 19. 7. 2020 nás bohužel zastihla smutná zpráva, že zemřel náš dlouholetý a zakládající člen pan Vlastimil Němeček. Emeritní starosta města Podivín a od roku 2012 čestný člen Muzejního spolku v Mikulově, byl velký přispěvatel k udržení tradic a historické paměti Slovácké brigády jako plukovník ve výslužbě. Dlouhodobě poukazoval na...

Muzejní spolek v Mikulově z.s. oznamuje svým členům, že ve středu 26. 2. 2020 v 16:00 se v prostorách RMM (Sala terrena) sejde členská schůze. Svojí účastí naplníte tak jednu ze svých základních povinností a práv členství ve spolku. Po skončení jednání bude exkurze do nové expozice muzea. Přijďte, jste srdečně zvaní.

Blíží se 30. výročí tzv. Sametové revoluce. Chcete s námi zavzpomínat jak revoluční dny prošly Mikulovem? Chcete si poslechnout protagonisty aktivit pro veřejnost? Podělíte se se svými vzpomínkami? Muzejní spolek v Mikulově spolu s Regionálním muzeem v Mikulově připravil besedu na úterý 12. listopadu 2019 v mikulovském kině.

Výjezdní poznávací výlet do Strážnice se vydařil. Celkem 28 zúčastněných na akci pořádané Muzejním spolkem v Mikulově nejprve prošlo komentovanou exkurzi ve strážnickém skanzenu, spravovaném Národním ústavem lidové kultury. Ukázky historických staveb a lidských činností z širokého regionu doprovodilo krásné počasí. Po obědě jsme navštívili Městské...

Zajímáte se o vzhled Mikulova? Chcete se seznámit s novým mikulovským spolkem? Jste člen Muzejního spolku v Mikulově, chcete být příznivcem Okrašlovacího spolku či vás pouze zajímají plány obou těchto spolků? Věnujte pak hodinu svého času a přijděte za námi v pondělí 8. 4. 2019 v 17:00 na Náměstí 32 v Mikulově do budovy Správy CHKO Pálava.