O muzejním spolku

Muzejní spolek v Mikulově je sdružením lidí všech věkových kategorií se zájmem o historii, přírodu a kulturu Mikulovska.
Prostřednictvím úzké spolupráce s Regionálním muzeem v Mikulově a Správou CHKO Pálava chce Muzejní spolek v Mikulově (MSM) zprostředkovávat členům poznání svého regionu a porozumění jeho minulosti i současnosti.   

MSM organizuje přednášky, komentované prohlídky i poznávací výlety, jejichž cílem je poskytnou široké veřejnosti informace o regionu, jeho historii, přírodě a kultuře. Podílejí se na nich zejména místní odborníci, ale MSM zve ke svým akcím rovněž znalce regionu zvenčí, s nimiž se obyvatelé Mikulovska běžně nemají možnost setkat. Průvodci při poznávacích výletech se pak stávají členové či příznivci spolku z širokého okolí, kteří dokáží nejlépe prezentovat zajímavosti a atraktivní místa ve svých městech a obcích. 

Pomáháme muzeu

K důležitým činnostem MSM patří aktivní podpora Regionálního muzea v Mikulově (RMM) v jeho akviziční a dokumentační činnosti. Pomáháme muzeu při získávání informací napříč různými obory, k čemuž využíváme znalostí, zkušeností a kontaktů našich členů. Pomáháme při rozhovorech s pamětníky a jsme připraveni podat pomocnou ruku, pátrá-li RMM po předmětech, dokumentujících historii, přírodu a kulturu našeho regionu. MSM představuje spojení mezi muzeem a širokou veřejností a jeho členové tvoří síť spolupracovníků muzea, na něž se RMM může kdykoliv obrátit.

Výhody pro členy

Členové MSM mají díky členskému průkazu s vyznačeným zaplacení členských příspěvků volný vstup do všech objektů Regionálního muzea v Mikulově, do Městského muzea Valtice a do Městského muzea a galerie Břeclav. Po předložení členského průkazu mají rovněž 50% slevu na všechny publikace z produkce Regionálního muzea, stejně jako vstup zdarma na všechny jeho akce, poznávací výlety či exkurze.

KONTAKTUJTE NÁS A STAŇTE SE ČLENEM SPOLKU!