O muzejním spolku

Muzejní spolek v Mikulově je sdružením lidí všech věkových kategorií se zájmem o historii, přírodu a kulturu Mikulovska.
Prostřednictvím úzké spolupráce s Regionálním muzeem v Mikulově a Správou CHKO Pálava chce Muzejní spolek v Mikulově (MSM) zprostředkovávat členům poznání svého regionu a porozumění jeho minulosti i současnosti.   

MSM organizuje přednášky, komentované prohlídky i poznávací výlety, jejichž cílem je poskytnou široké veřejnosti informace o regionu, jeho historii, přírodě a kultuře. Podílejí se na nich zejména místní odborníci, ale MSM zve ke svým akcím rovněž znalce regionu zvenčí, s nimiž se obyvatelé Mikulovska běžně nemají možnost setkat. Průvodci při poznávacích výletech se pak stávají členové či příznivci spolku z širokého okolí, kteří dokáží nejlépe prezentovat zajímavosti a atraktivní místa ve svých městech a obcích. 

Pomáháme muzeu

K důležitým činnostem MSM patří aktivní podpora Regionálního muzea v Mikulově (RMM) v jeho akviziční a dokumentační činnosti. Pomáháme muzeu při získávání informací napříč různými obory, k čemuž využíváme znalostí, zkušeností a kontaktů našich členů. Pomáháme při rozhovorech s pamětníky a jsme připraveni podat pomocnou ruku, pátrá-li RMM po předmětech, dokumentujících historii, přírodu a kulturu našeho regionu. MSM představuje spojení mezi muzeem a širokou veřejností a jeho členové tvoří síť spolupracovníků muzea, na něž se RMM může kdykoliv obrátit.

Výhody pro členy

Členové MSM mají díky členskému průkazu volný vstup do všech objektů RMM. Všichni členové MSM mají po předložení členského průkazu rovněž 50% slevu na všechny publikace z produkce Regionálního muzea v Mikulově i z produkce MSM. Na všechny akce, poznávací výlety či exkurze mají členové MSM vstup zdarma.

KONTAKTUJTE NÁS A STAŇTE SE ČLENEM SPOLKU!