Setkání kronikářů okresu Břeclav 2023

04.11.2023

Muzejní spolek v Mikulově, z. s. (MSM) zorganizoval další setkání kronikářů obcí "bývalého" okresu Břeclav, které se uskutečnilo v sobotu 4. listopadu 2023 dopoledne v předsálí Velkého zámeckého sálu Regionálního muzea v Mikulově (RMM) na mikulovském zámku.

Hlavním cílem tohoto setkání, navazujícího na loňské obnovené setkání, bylo pokračování v osobních kontaktech mezi kronikáři, současně ale také poskytnout základní metodické informace pro jejich činnost. Proto byl přizván lektor Mgr. Tomáš Hromádka, kronikář z Velké Chuchle a vydavatel časopisu Kroniky a kronikáři (https://.kronikari.info). Na pozadí aktuální legislativy týkající se vedení obecních kronik vyložil ustanovení zákona č. 132/2006 Sb. o kronikách obcí. Dále zdůraznil formy vedení kroniky, péči o kroniku na obcích, jak nakládat s osobními daty nebo vysvětlil postavení kronikáře v systému vedení obce. Na vše průběžně navazovala řízená diskuze, velmi oceněná všemi více než 20 účastníky. Proto bylo setkání uzavřeno s návrhem opět se sejít i v roce 2024 a diskutovat, nyní neprojednaná, témata.

Po přestávce s občerstvením proběhla společná prohlídka vybrané muzejní expozice (Autor Restaurátor) s doprovodem a výkladem odborného pracovníka muzea, MgA. Františka Zelinky.

Velké poděkování patří RMM za poskytnutí prostor a zázemí k jednání a městu Mikulov za podporu formou finanční dotace.

Věříme, že tato započatá spolupráce může výhledově i pokračovat dalšími setkáními, a hlavně, že je přínosem obecní kronikáře.