Setkání kronikářů okresu Břeclav 2022

02.12.2022

V sobotu 26. 11. 2022 dopoledne v Loveckém sále Regionálního muzea Mikulov proběhlo obnovené setkání kronikářů "bývalého" okresu Břeclav. Muzejní spolek v Mikulově navázal na obdobnou aktivitu ze 70. až 90. let minulého století, organizovanou Vlastivědným spolkem, Regionálním muzeem a Okresním archivem.

Z celkového počtu 71 oslovených kronikářů se na mikulovském zámku sešlo 23 obecních a městských kronikářů, a s nimi i několik starostů. Připravený program obsahoval tři úvodní prezentace organizátorů vztažené k práci kronikářů a vedení kronik. Prezentace Muzejního spolku v Mikulově (Matuška) předložila informaci o historii i současnosti spolku a vysvětlila záměr spolku k práci s kronikáři. Následně ředitel Regionálního muzea v Mikulově (Kubín) vzpomenul dřívější setkání, představil správu muzejních sbírek různého druhu a období a nastínil možnou vzájemnou spolupráci. Nejvíce k tématu setkání hovořili zástupci Státního okresního archivu Břeclav, pracoviště Mikulov (Svoboda, Kocábová), když vyložili historii zápisů formou kronik až k období první republiky, přiřadili tématu setkání legislativní rámec v novém období (z. č. 80/1920 Sb., vládní nařízení 21/1921 Sb. a 169/1932 Sb., z. č. 132/2006 Sb.), nastínili nedostatky a nejasnosti ve vedení obecních kronik a předali odkazy na dostupné zdroje dalších informací k práci kronikářů.

Při společném debatním fórum účastníků setkání se otevřelo několik témat, jako například povinnosti při uvádění osobních údajů, vhodnost ručních zápisů nebo tiskárny, volba papírů, doporučení pro elektronickou verzi kronik, či problematiku zpětných oprav a doplnění v dřívějších zápisech nebo také odměňování kronikářů z obecních rozpočtů.

Na závěr byly formulováno několik bodů, na jejichž základě se bude odvíjet další spolupráce výše zmíněných institucí s kronikáři:

  • požadavek účastníků na další setkání (2023)
  • požadavek na metodický obsah následného setkání
  • vhodnost účastnického poplatku na školících setkáních
  • prostřednictvím MSM lze distribuovat různé informace pro kronikáře

Na úplný závěr mnozí účastníci setkání využili nabídky komentované prohlídky několika expozic muzea za doprovodu ředitele Kubína.