Pamětihodnosti Strážnice

19.06.2019

Výjezdní poznávací výlet do Strážnice se vydařil. Celkem 28 zúčastněných na akci pořádané Muzejním spolkem v Mikulově nejprve prošlo komentovanou exkurzi ve strážnickém skanzenu, spravovaném Národním ústavem lidové kultury. Ukázky historických staveb a lidských činností z širokého regionu doprovodilo krásné počasí. Po obědě jsme navštívili Městské muzeum Strážnice, kde jsme shlédli výstavu skleniček na kořalky a stálou expozici muzea. Nakonec jsme absolvovali návštěvu strážnické synagogy u židovského hřbitova. Všechny tyto návštěvy měly jedno společné - vždy skvělý a zapálený výklad průvodkyň. Cestou zpět jsme ještě zaskočili v Petrově do uliček místních vinných sklípků (Plžů). Sice náš výlet doprovázely změny počasí, ale dešti jsme se vždy zdárně vyhnuli a spokojení dorazili domů.