Zemřel Josef Zapletal

30.04.2021

Dne 24. dubna 2021 nás navždy opustil pan Josef Zapletal z Velkých Bílovic, který podstatnou část svého života zasvětil vybudování a provozu Vlastivědného muzea ve Velkých Bílovicích. Za své zásluhy o poznání našeho regionu byl v roce 2008 jmenován čestným členem Muzejního spolku v Mikulově. Začátkem března jsme ještě panu Zapletalovi telefonicky blahopřáli k jeho devadesátým narozeninám a plánovali společnou prohlídku velkobílovického muzea. K už však už bohužel nedojde.

Čest jeho památce.