Muzejní spolek v Mikulově hodnotil svoji činnost za rok 2018. Ve středu 27. 2. 2019 se v prostorách Gröllova sálu na mikulovském zámku sešla valná hromada spolku. Přítomná většina členů vyslechla zprávy o činnosti, o hospodaření i revizorů účtů. Hlavním bodem jednání bylo přijetí upravených stanov spolku, k nim pak i plány do letošního roku, včetně...

Muzejní spolek v Mikulově ve spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově zorganizoval 27. února 2019 odhalení pamětní desky malíře Rudolfa Gajdoše, která je nově instalovaná před vstupem do Gajdošova sálu na mikulovském zámku. Byla sem přenesena z domu na ulici Koněvově, kde Rudolf Gajdoš dlouhá léta žil a tvořil. Slavnostní akt proběhl za...

Muzejní spolek v Mikulově začíná svoje letošní aktivity připomenutím významného mikulovského malíře pana Rudolfa Gajdoše. Po skončení valné hromady 2019 bude v prostorách zámku Mikulov ve středu 27. 2. 2019 v 18:00 slavnostně odhalena "zachráněná" pamětní deska malíře, která dlouhá léta zdobila dům na Koněvově ulici. Odhalení se zúčastní i rodinní...

Muzejní spolek v Mikulově sděluje zejména svým členům (pozvánky jdou souběžně i adresně elektronickou poštou i dopisy), že ve středu 27. 2. 2019 v 16:00 proběhne valná hromada. Jednání se uskuteční v Grollově sálu mikulovského zámku (s laskavou podporou Regionálního muzea v Mikulově). Těšíme se na setkání a doufáme, že dojednáme jen dobré a...

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběhla v mikulovském Centru volného času akce nazvaná "Oblékání krojů". Návštěvníci se seznámili s historií i současností rakvického kroje, který se řadí do skupiny krojů Hanáckého Slovácka. Následovala praktická ukázka oblékání dětského a posléze i dívčího rakvického kroje. Akce proběhla ve spolupráci s NS Pálava.

V sobotu 1. září 2018 pořádá Muzejní spolek v Mikulově ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a Spolkem přátel Kočičí skály pořádá veřejnou prezentaci Přírodní památky Kočičí skála. Na místě bude nejprve představen přírodní význam a ochranářský management tohoto chráněného území. Potom mohou přítomní organizovaně provést přiměřené praktické opatření...

Ve středu 28. března proběhla výborová schůze Muzejního spolku v Mikulově. Hlavním bodem programu byla příprava valné hromady, na níž bude volen nový předseda spolku. Hovořilo se také o novém programu a dalších organizačních záležitostech.

Muzejní spolek v Mikulově spouští novou webovou stránku, na níž bude v budoucnu prezentovat veškeré své aktivity.