Muzejní spolek v Mikulově sděluje zejména svým členům (pozvánky jdou souběžně i adresně elektronickou poštou i dopisy), že ve středu 27. 2. 2019 v 16:00 proběhne valná hromada. Jednání se uskuteční v Grollově sálu mikulovského zámku (s laskavou podporou Regionálního muzea v Mikulově). Těšíme se na setkání a doufáme, že dojednáme jen dobré a...

Ve čtvrtek 25. října 2018 proběhla v mikulovském Centru volného času akce nazvaná "Oblékání krojů". Návštěvníci se seznámili s historií i současností rakvického kroje, který se řadí do skupiny krojů Hanáckého Slovácka. Následovala praktická ukázka oblékání dětského a posléze i dívčího rakvického kroje. Akce proběhla ve spolupráci s NS Pálava.

V sobotu 1. září 2018 pořádá Muzejní spolek v Mikulově ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a Spolkem přátel Kočičí skály pořádá veřejnou prezentaci Přírodní památky Kočičí skála. Na místě bude nejprve představen přírodní význam a ochranářský management tohoto chráněného území. Potom mohou přítomní organizovaně provést přiměřené praktické opatření...

Ve středu 28. března proběhla výborová schůze Muzejního spolku v Mikulově. Hlavním bodem programu byla příprava valné hromady, na níž bude volen nový předseda spolku. Hovořilo se také o novém programu a dalších organizačních záležitostech.

Muzejní spolek v Mikulově spouští novou webovou stránku, na níž bude v budoucnu prezentovat veškeré své aktivity.