V sobotu 1. září 2018 pořádá Muzejní spolek v Mikulově ve spolupráci se Správou CHKO Pálava a Spolkem přátel Kočičí skály pořádá veřejnou prezentaci Přírodní památky Kočičí skála. Na místě bude nejprve představen přírodní význam a ochranářský management tohoto chráněného území. Potom mohou přítomní organizovaně provést přiměřené praktické opatření...

Ve středu 28. března proběhla výborová schůze Muzejního spolku v Mikulově. Hlavním bodem programu byla příprava valné hromady, na níž bude volen nový předseda spolku. Hovořilo se také o novém programu a dalších organizačních záležitostech.

Muzejní spolek v Mikulově spouští novou webovou stránku, na níž bude v budoucnu prezentovat veškeré své aktivity.