Valná hromada MSM

27.02.2019

Muzejní spolek v Mikulově hodnotil svoji činnost za rok 2018. Ve středu 27. 2. 2019 se v prostorách Gröllova sálu na mikulovském zámku sešla valná hromada spolku. Přítomná většina členů vyslechla zprávy o činnosti, o hospodaření i revizorů účtů. Hlavním bodem jednání bylo přijetí upravených stanov spolku, k nim pak i plány do letošního roku, včetně předání nových členských průkazů. 
Bývalá předsedkyně spolku a ředitelka mikulovského muzea, dr. Dobromila Brichtová, byla jmenována čestnou členkou spolku. Bohužel již in memoriam.