Výborová schůze

28.03.2018

Ve středu 28. března proběhla výborová schůze Muzejního spolku v Mikulově. Hlavním bodem programu byla příprava valné hromady, na níž bude volen nový předseda spolku. Hovořilo se také o novém programu a dalších organizačních záležitostech.