Čestný člen Josef Zapletal – 90

02.03.2021

Dne 2. 3. 2021 se dožil významného životního jubilea, přesněji 90. narozenin, pan Josef Zapletal z Velkých Bílovic. Od roku 2008 je čestným členem Muzejního spolku v Mikulově a je osobou úzce spjatou s vybudováním a provozem Vlastivědného muzea ve Velkých Bílovicích. Osobně (alespoň telefonicky) jsme panu Zapletalovi popřáli hlavně zdraví, poděkovali za dosavadní činnost ve prospěch našeho spolku a předali drobnou pozornost v podobě tištěného blahopřání. A nakonec si s ním předjednali, až to půjde, společnou návštěvu ve velkobílovickém muzeu.